Alerta: La informació que conté aquesta plana es reserva exclusivament pel passat curs 2009-2010.

Informació General

Ens plau presentar-los un Cicle de Xerrades Tecnològiques que es portarà a terme a l’Escola d’Enginyeries (Campus Bellaterra) de la Universitat Autònoma de Bellaterra durant els propers mesos de Març i Abril.

Amb aquest cicle de xerrades ens proposem incitar l’activitat estudiantil de la nostra escola a més de donar a l’alumnat una visió professional i de qualitat del món de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Des de l’organització (DotNetClub Z2 i GNUAB) em llençat una proposta temàtica intentant portar a l’escola especialistes en tecnologies innovadores per a cada una de les xerrades. En aquestes hi podem trobar:

 • Bases de dades desconnectades
 • Sistemes operatius al núvol
 • Rendiment Web
 • Interfícies d’Usuari
 • Gestió de contingut
 • Web semàntica (Web 3.0)
 • Disseny de programació
 • Seguretat Web

Totes i cadascuna de les xerrades esta oberta a tot el públic, universitari i no universitari. No s’ha de pagar cap tipus de quota per a poder assistir-hi.

Advertència

Tota la informació continguda en aquesta pàgina pot ésser modificada en qualsevol moment per part de l’organització. Així doncs, qualsevol canvi que es pugui produir tan de dates, hores, temes o altres es veurà reflectit aquí. Queda a responsabilitat dels assistents consultar aquesta pàgina quan ho creguin convenient.

Relació Exhaustiva

En total es realitzaran un total de 10 xerrades (12 sessions) entre el mes de Març i el mes d’Abril. La seva relació és:

 • Sistemes Operatius al núvol – 1 de Marc a les 13:00h – Q4/1009
 • DotNetNuke – 4 de Març a les 15:30h – Q4/1009
 • User Experience – 11 de Març a les 13:00h – Q4/1009
 • Web 3.0 – 8 d’Abril a les 13:00 – Q3/0003
 • Prototipado IU con SketchFlow – 12 d’Abril a les 13:00h – Q4/1009
 • Seguretat Web – 15 d’Abril a les 13:00h – Q4/1009
 • Pure Data – 19 d’Abril a les 13:00 – Q4/1009
 • Bases de dades desconnectades – 21 d’Abril – Q3/1011
 • Rendiment Web – 26 d’Abril – Q4/1009
 • Django – Pendent

Alumnes de la Universitat Autònoma de Barcelona

Per a aquells alumnes que estiguin matriculats com a mínim a una assignatura en algun dels centres de la Universitat Autònoma de Barcelona, hi ha l’opció de matricular-se al Cicle de Xerrades Tecnològiques per un preu de 22 €. El fet de matricular-se al cicle implica poder reconèixer l’assistència a ell amb 1’5 crèdits de lliure elecció. L’abonament s’ha de dur a terme a Gestió Acadèmica de l’Escola d’Enginyeries (Campus Bellaterra). El període de matricula s’obre l’1 de Febrer i restarà obert fins el 11 de Març.

Informació General
DotNetClub Z2 Ens plau presentar-los un Cicle de Xerrades Tecnològiques que es portarà a terme a l’Escola d’Enginyeries (Campus Bellaterra) de la Universitat Autònoma de Bellaterra durant els propers mesos de Març i Abril.Amb aquest cicle de xerrades ens proposem incitar l’activitat estudiantil de la nostra escola a més de donar a l’alumnat una visió professional i de qualitat del món de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).Des de l’organització (DotNetClub Z2 i GNUAB) em llençat una proposta temàtica intentant portar a l’escola especialistes en tecnologies innovadores per a cada una de les xerrades. En aquestes hi podem trobar:

itemBases de dades desconnectades
itemSistemes operatius al núvol
itemRendiment Web
itemInterfícies d’Usuari
itemGestió de contingut
itemWeb semàntica (Web 3.0)
itemDisseny de programació
itemSeguretat Web

Anuncis