Curs Bàsic de GNU/Linux (1r Semestre)

Curs de Seguretat en GNU/Linux (1r Semestre)

Curs d’Enginyeria Inversa i Software Maliciós (1r Semestre)

Curs d’Administració de Servidors amb GNU/Linux (1r Semestre)

Curs Pràctic d’Administració de Xarxes i Comunicacions (1r Semestre)

  • Ofertat per: NET – Network Expert Trainer
  • Reconegut amb 4’5 crèdits de lliure elecció
  • +info: 605.349.654 – 669.460.978

El robot, tot un món per a l’enginyeria (1r Semestre)

  • Ofertat per: MISE + DCC
  • Reconegut amb 4 crèdits de lliure elecció
  • +info: joan.oliver@uab.es – ricardo.toledo@uab.es

Programació Básica de Videojocs 3D (1r Semestre)

Programació Avançada de Videojocs 3D (1r Semestre)

Història de la Informàtica (1r Semestre)

  • Ofertat per: DCC
  • Reconegut amb 2 crèdits de lliure elecció
  • +info: ferran.poveda@uab.es – http://bit.ly/aWj5AW