Per avui a les 12h hi havia convocada una Junta Permanent Provisional, celebrada a la Sala de Juntes de l’Escola d’Enginyeria (Campus Bellaterra).

Aquí us deixo un resum del que s’ha dit:

 1. Informació General:
  • Canvis en la coordinació de les titulacions:
   • Gestió Aeronàutica: Juan José Ramos.
   • Grau en Eng. Químia: Xavier Gabarrell.
  • Dintre de la direcció del centre:
   • Adriana Artola: Sotsdirectora d’Afers Acadèmics.
   • Joan Oliver: Nou secretari de l’escola.
  • Es preveu un traspas de la titulació de Gestió Aeronàutica al Campus de Sabadell.
 2. Matriculacions Curs 2010-11 (a data de la setmana del 20 de setembre):
  • Alumnes de nou accés:
   Eng Inf 190 Eng Sis Tel 66
   Eng Qui 57 Eng Ele Tel 31
   Ges Aer 63
  • Alumnes que han sol·licitat el canvi a grau:
   Eng Inf 53 Eng Sis Tel 11
   Eng Qui 11 Eng Ele Tel 16
 3. Infraestructures:
  • Adequació al bar a l’actual normativa sanitària.
  • Remodelació de 2 de les aules de l’espina Q3 (planta baixa) per a convertir-les en 4 aules de lliure configuració (estil aules Q4/1003) amb un punt d’accés WiFi a una intranet d’aula. Es vetllarà per tal que aquestes aules es facin servir com a laboratoris si els alumnes poden portar el portàtil.
  • Generació d’un Model de Redistribució d’Espais donat que es preveu que part de 2n pis i del 3r pis quedarà lliure al llarg d’aquest i del proper any: En funció de les necessitats dels departaments.
 4. Informació Acadèmica:
  • Retitulacions: Es preveu que els alumnes d’enginyeries tècniques (com telecomunicacions, informàtica de sistemes o informàtica de gestió) puguin fer el pas a graduat cursant 48 crèdits extres i per tant poder accedir als masters profesionalitzadors de grau.
  • FP: Integració de la Formació Professional als campus universitaris imitant el sistema americà three years collage. Possible ubicació al Campus de Sabadell.
  • Reavaluacions: [Aprovat per compensació] Per aquells alumnes que els quedi menys de 15 crèdits per finalitzar la titulació podran demanar una reavaluació d’aquelles assignatures de les quals n’hagin exhaurit les convocatòries. Pels alumnes de grau, si han tret un 3’5 a alguna de les convocatòries exhaurides passaran automàticament a tenir una nova convocatòria aprovada amb un 5. De no ser així seguiran el mateix procediment que els alumnes de la titulació d’enginyeria: un tribunal valorarà el coneixement de l’alumne i li adjudicarà o no un aprovat.
  • Normativa de permanència: Pels estudiants de grau. Actualment esta en estadi de document de treball
 5. Informació Electoral: A espera del cens es preveuen les eleccions pel 3-5 de Novembre. Hi ha 60 places per als estudiants.
Anuncis