Queden només un parell de dies per a la finalització del termini (el dia 30) però potser algú de vosaltres pot estar interessat:

Es tracta d’una beca al SID de Medicina col·laborant en la creació de material docent en el Centre de Recursos Docents a la Facultat de Medicina. Cal ser estudiant d’informàtica a la UAB o a l’Escola Universitaria d’Informàtica de Sabadell.

La beca és per 2 mesos aproximadament. 4 hores diàries. Tot per: 453,60 € al mes ;)

Si us interessa: envieu el vostre curriculum a sid.medicina@uab.es o bé truqueu al 93 581 14 79

Anuncis